Töötamise toetamine

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele inimesele, kes vajab toetust ning juhendamist töötamise ajal ning töö leidmiseks.  

 

MTÜ Kuusalu Hoolela töötamise toetamise teenuse raames pakume inimesele tööpraktika võimalust, et leida endale võimetekohane  ja meelepärane töö.  Abistame inimest töö leidmisel ja tema tööle saades toetame teda tööülesannete täitmisel. Vajadusel juhendame ja nõustame tööandjat.

Meie teenusesaajad on töötanud näiteks Kuusalu Keskkoolis koristajana, Weerec OÜ-s lammutajana, mööblivalmistajana ja meie enda ettevõttes heakorratöötajana,  pesumaja abitöölisena või ka koristajana. 

Teenust rahastab Sotsiaalkindlustusamet.

Teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest tema võimetele vastava sobiva töö otsimisel ja töötamise ajal.  Täpsemalt loe siit