Töötamise toetamine

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele inimesele, kes vajab toetust ning juhendamist töö leidmiseks ja samuti töötamise ajal.

MTÜ Kuusalu Hoolela töötamise toetamise teenuse raames pakume inimesele tööpraktika võimalust, et leida endale võimetekohane  ja meelepärane töö.  Abistame inimest töö leidmisel ja tema tööle saades toetame teda tööülesannete täitmisel. Vajadusel juhendame ja nõustame tööandjat.

Meie teenusesaajad töötavad näiteks Kuusalu Keskkoolis koristajana, Weerec OÜ-s lammutajana ja meie enda ettevõttes heakorratöötajana.

Teenust rahastab Sotsiaalkindlustusamet.

Teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest tema võimetele vastava sobiva töö otsimise ja töötamisde ajal.  Täpsemalt loe siit