Vabaühenduste eetikakoodeks

Väärtustame ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseme nendest väärtustest lähtudes. Meie koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Vabaühendusena on meie  kohus  anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Vabaühenduste eetikakoodeks