Erihoolekanne

Elurõõmsa, väärika ja kuuluvana on hea käia oma rada.
Erihoolekandeteenused on suunatud inimesele, kes oma vaimse tervise olukorra tõttu vajab igapäevaelus juhendamist, nõustamist ja kõrvalabi. Täpsem selgitus, kellele, millal ja kuidas erihoolekandeteenus mõeldud, on leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.  

MTÜ Kuusalu Hoolela toetab psüühilise erivajadusega inimest kodus ja tööl ning aitab kaasa tema vaba aja sisustamisel. Täna aitame korraldada paarikümne inimese igapäeva – ja tööelu, pakkudes järgmisi teenuseid: