Pikaajaline kaitstud töötamine

Pikaajaline kaitstud töötamise teenus on loodud inimeste jaoks, kes ei ole oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu võimelised töötama tavalistes töötingimustes avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel võimaldatakse inimesel täita võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases tempos. Sealjuures on talle tagatud vajalikus ulatuses juhendamine ja abi.

Teenuse raames pakume  töid erinevates valdkondades. Teeme sisekoristust, heakorra-, haljastus- ning metsatöid. Koome kaltsuvaipasid ja tegeleme aiandusega, võimalik on töötada pesumajas. Tööd on vaheldusrikkad ja toimuvad nii sise- kui välitingimustes. Meie tööd on kõik vajalikud ja töö tegemist me ei mängi.

Töötame erinevate Kuusalu valla ettevõtete heaks, nagu näiteks Kuusalu Vallavalitsus, Kuusalu Rahvamaja, OÜ E20 ja korteriühistu.

 Täpsemalt loe siit.