Heakorratööd

Tublidus ei tule tööta, osavus ei hooleta.

 

MTÜ Kuusalu Hoolela pakub erinevaid heakorra- ja koristustöid, samuti sotsiaalabitöid, seda koostöös Kuusalu Vallavalitsusega.  
Omame pikaajalist koostööd Kuusalu Vallavalitsusega Kuusalu valla avaliku ruumi hooldamisel ja korrastamisel. Lisaks koristame ka Kuusalu Rahvamaja, E20-t ja pakume koristusteenust ka korteriühistutele. Eraisikud kutsuvad meid appi puude ladumisel, lehtede riisumisel vms töödele.

Töid teostavad erivajadusega inimesed tegevusjuhendajate toetusel ja juhendamisel.