Hoolega puhtaks!

Hoolela pesumajas hoolitseme Teie tekstiilide eest.

Pesumaja lugu


2021. avatud Hoolela pesumaja rajamine on olnud pikem protsess, mille käigus õppisime palju. Sel teekonnal on meid toetanud ja nõustanud nii meie ehitaja Vermotek, kui seadmete tarnija, Kaupleja OÜ. Algusest peale on meile mentoriks olnud ja lahkelt praktilisi juhtnööre jaganud Rakvere GoClean pere. Pesumaja rajamist finatsvahenditega on toetanud Kodanikuühenduse Sihtkapital. 

Praeguseks on väikesest ideest sündinud tore ettevõtmine, mis võimaldab osutada kohalikele elanikele ja ettevõtetele vajalikku teenust ning samaaegselt pakkuda tööd erivajadustega inimestele kaitstud töötamise keskkonnas.

Ootame Teie tekstiile!