Kasutaja meelespea


TÄHELEPANU! Hoolela ei paku keemilist puhastust.

Enne pesu meile toomist tutvu palun teenuse tingimustega ning veendu, et Sinu tekstiilid sobivad pesumajas pesemiseks. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.

Pesupesemise üldtingimused: 

 • Tasumine lepitakse kokku enne pesema hakkamist, kui toimub kauba kontroll ja pesemistingimuste täpsustamine. 

 • Tasumine kaardimaksega või arvega. 

 • Hinnakirjas olev hind  on tehtud arvestusega, et pesumajja toodud 1 toote soetusmaksumus ei ületa 100 EUR-i ja tootele tehakse tavapesu  või –puhastus trummelpesumasinaga. Kui toode on kallim kui 100 EUR, peab klient sellest teavitama klienditeenindajat, kes otsustab, kas toode võetakse vastu või ei. Hinnaliste toodete puhul kehtib kokkuleppehind ja eeldus, et tootel on olemas puhastamisjuhend/etikett. Kui toote vastuvõtmisel on näha, et see on tugevasti määrdunud või puhastamise käigus ilmnevad varjatud defektid või plekid, mis tavapesemise käigus ei eemaldunud, siis on teenuse pakkujal  õigus lisada teenuse hinnale eritöötlustasu kuni 100% tavateenuse hinnast või lepitakse kokku täiendav hind. Kui kokkulepet ei saavutata, siis on teenuse pakkujal õigus keelduda toote edasisest puhastamisest. Kui toode ei lähe eritöötluse tulemusel puhtaks, siis eritöötlustasu ei võeta. 

 • Hooldusjuhendi puudumise korral ei vastuta pesumaja toote värvi, suuruse ja muude omaduste muutumise eest.

 • Tugevamalt määrdunud ja eritöötlust vajavate plekkidega esemed soovitame pakendada eraldi vastuvõtuprotseduuri kiirendamiseks.

 

Segapesu pesumajja toomisel tuleb 

 

 • tühjendada kõik taskud. Juhul, kui taskutesse jäetud esemed kahjustavad pesumasinat/trumlit jne, on Hoolela Pesumajal õigus kliendilt sisse nõuda kahjutasu masinatele tekitatud kahju eest

 • klient on kohustatud teavitama rebenenud või varem rikutud esemetest jms. klienditeenindajat. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

 • Teenuse pakkuja ei garanteeri  kõikide plekkide eemaldumist. Kui toode ei lähe puhtaks, siis tavapuhastamise eest raha ei tagastata.

 • Kaalutooted kaalutakse vastuvõtmisel ja pestakse iga kliendi pesu eraldi , sellest tulenevalt on kliendil kohustus kaalutooted sorteerida ( sirg- ja segapesu) värvide järgi eeldusel, et neid on võimalik koos pesta. Sorteerimata pesu pestakse koos

 • Teenuse pakkuja ei vastuta  sirg- ja segapesu pesemisel värvi andvate toodete eest, mis ühtlasi võivad rikkuda kogu pesu.

 • Käsipesu lubava hooldusjuhendi korral tehakse toodetele masinpesu  seadme tootja poolt valmistatud käsipesuprogrammiga s.t temperatuuril mitte üle 30℃, ei kasutata trummekuivatit. Pesu kuivatatakse kuivatusruumis, seetõttu tuleb arvestada kättesaamisel lisaajaga. 

 • Vastuvõetud riided kontrollida kätte saamisel ja pretensioonid esitada koheselt.

 • Pesumaja töötaja süül rikutud või kaotatud toote maksab kinni MTÜ Kuusalu Hoolela toote ostutšeki alusel, kuid mitte rohkem kui 100 EUR eseme kohta.

 • Kui toote kättesaamise tähtajast on möödunud 3 kuud, siis toode kas hävitatakse või annetatakse heategevuseks.

 • Teenusega seotud vaidluse lahendamisel tuleb pooltel määrata ekspertiis. Kõik ekspertiisiga seotud kulud kannab vaidluse kaotanud osapool.

 Kaltsuvaibapesu üldtingimused :

* Enne puhastusse toomist peab vaibalt olema eemaldatud olmeprügi ja koduloomade karvad !

* Teenuse pakkuja ei vastuta plekkide mitteeemaldumise, võimaliku värvustumise, värvitustumise ja narmastuse eest.

* Puuvillaste vaipade ühendusniidid võivad pesus puruneda, kui nad on muutunud ekspluatatsiooni käigus rabedaks.

* Võimalik plekkide ja ebameeldiva lõhna mitte eemaldumine.

* Vaipadel olevate vanade tundmatut päritolu plekkide ja ebameeldiva lõhna (s.h. koduloomade eritised) täieliku eemaldumist puhastamise käigus teenuse osutaja ei garanteeri. Uriini ja koduloomade lõhn võib puhastamise käigus võimenduda.

* Pesemise käigus võivad tekkida defektid, mis tulevad esile kliendipoolsel puhastamistel vaipa jäänud puhastusainete järeltoimest.

* Vaipade valged narmad võivad jääda hallikaks või kollakaks.

* Hallitusplekkidega vaipade puhul teenuse osutaja nende eemaldumist ei garanteeri. (vt. HInnakirja plekkide eemaldus)

NB! Samad tingimused kehtivad kõigile koduloomade tarvetele, mis tuuakse pessu.