Igapäevaelu toetamine

Teenus on mõeldud kodus elavale psüühilise erivajadusega täisealisele inimesele, kes vajab toetust ja abi igapäevaeluga seotud tegevustes.

 

MTÜ Kuusalu Hoolela igapäevaelu toetamise teenus võimaldab inimesele:

• Vaheldust argipäeva: väljasõidud ja ekskursioonid.
• Meelepäraseid huvitegevusi: taidlus, võimlemine, ujumine.
• Toreda seltskonna ja uusi sõpru.
• Uusi teadmisi ja oskusi, sealhulgas tööoskusi.
• Vajadusel abi ja toetust ametiasutustega suhtlemisel.
• Nõustamist ja tuge nii teenusesaajale kui lähedastele.

 

Teenuse eesmärk on inimese parima võimaliku iseseisva toimetuleku ja arengu tagamine ning ühiskonnaelus osalemise toetamine. Täpsemalt loe siit. 

 

Igal meie teenusesaajal on tegevusjuhendaja, kelle poole saab pöörduda ja kellega koos oma tegevusi planeeridaTegevusi viiakse läbi Kuusalu Rahvamajas, Kuusalu Spordikeskuses, MTÜ Kuusalu Hoolela keskuse ruumides, vahel aga ka inimese enda kodus või mõnes teises kohas, mis vastab ettevõtmise iseloomule. Põhiteenust rahastab sotsiaalkindlustusamet. Ühistegevused/väljasõidud/transport võivad sisaldada ka rahalist omaosalust.